Pogoji poslovanja

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošne in ostale pogoje poslovanja določa Andrej Naglav s.p. (ponudnik), ki blago na spletni strani kolonaavto.si prodaja v svojem imenu in za svoj račun.

 

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji spletne strani kolonaavto so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
S spletno stranjo kolonaavto.si upravlja podjetje Andrej Naglav s.p., Pod ostrim vrhom 29, 1420 Trbovlje, matična številka:6627684 , davčna številka: SI28891651.

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

 

 

KOMERCIALNI POGOJI

Cene:

  •  Cena je redna cena po kateri se artikel prodaja.
  •  Znižana cena: je znižana redna cena po kateri se prodaja artikel za določen ali nedoločen čas.
  •  Stara cena: je cena po kateri se je artikel prodajal pred znižanjem.

Označevanje znižanih artiklov:

  •  V razprodaji: so označeni izdelki, ki so trenutno v razprodaji, ki je časovno omejena
  •  V akciji: so označeni izdelki, ki so trenutno v akciji, ki je časovno omejena.
  •  Zadnji kosi: so artikli, ki imajo znižano ceno za nedoločen čas, oziroma do razprodaje zalog

Vse cene vključujejo DDV. Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila, razen v primeru napake pri ceni. Kljub nenehnemu preverjanju pravilnosti objavljenih podatkov, se namreč lahko zgodi, da je objavljena cena ali zaloga napačna. O morebitni napaki bomo kupca nemudoma obvestili (po elektronski pošti ali telefonsko) in poizkušali najti rešitev v obojestransko zadovoljstvo.
Kupoprodajna pogodba med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec plača znesek prejetega predračuna.
Kupec v prejeti pošiljki prejme račun na katerem so poleg specifikacije stroškov tudi navodila za morebiten odstop od pogodbe/nakupa.

 

ZAVRNITEV NAROČILA
Andrej Naglav s.p. lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

 

ODSTOP OD POGODBE/NAKUPA
Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo/nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da najkasneje v petnajstih dneh od prevzema blaga na naslov info@kolonaavto.si sporočijo, da odstopajo od pogodbe/nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop (15 dni), se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe/nakupa. V primeru, ko kupec odstopi od pogodbe/nakupa s sporočilom na info@kolonaavto.si, mora prejeto blago nepoškodovano in neuporabljeno na naš naslov vrniti v 30 dneh po sporočilu. Andrej Naglav s.p. bo znesek prejetega plačila za vrnjeno blago nakazal kupcu na njegov bančni račun v treh dneh po prejemu vrnjenega blaga. V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe/nakupa. Tudi sicer mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Stroške vračila blaga plača kupec.

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine.

 

GARANCIJA
Za izdelke kupljene v naši spletni trgovini, veljajo vsi garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo. Garancija je možno uveljaviti le ob predložitvi računa.

 

PODATKI O STRANEH
Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb, tako splošnih pogojev, kot tudi pogojev spletne trgovine. Kljub nenehni skrbi za ažurnost in pravilnost objavljenih gradiv, so vsebinske napake spletne strani so možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

Trudimo se zagotoviti kar najboljše fotografije prodajanih artiklov, a je kljub temu potrebno fotografije jemati kot simbolične.

AVTORSKE PRAVICE
Objavljene vsebine so ali v lasti podjetja Andrej Naglav s.p. ali ima podjetje Iglu šport d.o.o. za objavo soglasje avtorja. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja Andrej Naglav s.p. je prepovedano.

 

KODEKS PO ZEPT
Andrej Naglav s.p. posluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.